1650/2250x280mm. Max 450kg/par, vikt 7kg/ramp. Typ 612. Körbanor med stegpinnar.